Disclaimer

De website van Hart van Brabant Makelaardij en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Hart van Brabant Makelaardij. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hart van Brabant Makelaardij. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Hart van Brabant Makelaardij met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Hart van Brabant Makelaardij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hart van Brabant Makelaardij niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Hart van Brabant Makelaardij worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Hart van Brabant Makelaardij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Hart van Brabant Makelaardij worden onderhouden wordt afgewezen.

Op sommige pagina’s van de website kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt. Dit gebeurt om u de door u gewenste informatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen.

Door u verstrekte (persoonlijke) informatie wordt behandeld overeenkomstig onze privacyverklaring.

Hart van Brabant Makelaardij sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Het aan- of verkopen van een huis
is bij ons al meer 20 jaar een feest!

Hart Van Brabant Makelaardij op Funda