nieuwsbrief-header_2022
De laatste nieuwsbrief is even geleden. Maar we zijn terug. Terug in een nieuwe jas, maar wel vertrouwd met relevante berichten en wetenswaardigheden over de makelaardij. In deze editie ook nieuws over ons kantoor.
Koen en Rene
Met trots maken wij melding dat René Ooms, sinds 2010 bij ons werkzaam, recent is toegetreden als aandeelhouder van ons kantoor. René (04 augustus 1973) is zijn makelaarscarrière in 1997 begonnen en is vanaf 1998 werkzaam in de regio Tilburg. René is zowel register-makelaar als -taxateur. In deze laatste hoedanigheid is hij ook meester, wat inhoudt dat hij zich bezig houdt met het opleiden van beginnende taxateurs.

Als kantoor verstevigen we hiermee onze positie in de regio Tilburg in een momenteel oververhitte woningmarkt. Het kantoor heeft zich onder leiding van Koen Timmermans de afgelopen 20 jaar ontwikkelt tot een betrouwbaar en prominent aanwezig makelaarskantoor op het gebied van aan- en verkoop van nieuwbouw- en bestaande woningen alsmede verhuur en taxaties. De toetreding van René betekent dat we deze positie verder kunnen uitbouwen. We treden dus met vol vertrouwen de komende jaren tegemoet.
This is what a weekend should look like

Blijven wonen en toch profiteren van de huidige woningmarkt?

Bij het uitbrengen van een hypotheekofferte kijkt de geldverstrekker naar de verhouding tussen waarde van de woning en het hypotheekbedrag. Wordt de volledige koopsom gefinancierd (de hypotheek is dan 100% van de woningwaarde) dan zit in de rente een opslag (ook wel risicorente genoemd) verrekend. We vragen hypotheekadviseur Arno van Iersel van De Hypotheekshop Tilburg hoe dit zit.

Deze opslag wordt over het algemeen berekend als de hypotheek meer bedraagt dan 50% van de waarde van de woning. Kortom, vrijwel iedere woningeigenaar sluit bij aankoop van een woning een hypotheek met een renteopslag. Deze opslag kan tot wel 0,5% per jaar oplopen. De enige uitzondering is overigens een hypotheek met NHG. Daar zit geen renteopslag in.

Een hypotheek wordt vaak afgesloten voor een langere periode. Dit wordt de rentevast-periode genoemd. Deze kun je tussentijds in principe niet kosteloos aanpassen. Echter de risicorente kan tijdens deze periode wel aangepast worden. Geen enkele geldverstrekker rekent hier kosten voor. Hoogstens een klein bedrag aan administratiekosten. Het enige wat gedaan moet worden, is aan de geldverstrekker aangeven wat de huidige marktwaarde van de woning is. Dit kan via een taxatierapport, maar mogelijk ook met de WOZ-aanslag van de gemeente.

Een voorbeeld. In 2018 is een woning gekocht voor € 300.000,- met een hypotheek van hetzelfde bedrag. De rente is voor 20 jaar vastgezet. De huidige marktwaarde bedraagt € 385.000,-. De hypotheek is hiermee circa 70% van de marktwaarde. Gemiddeld daalt hiervoor de rente met 0,25%. Dit betreft een besparing van ruim € 8.000,- gedurende de rest van de rentevast-periode. De moeite van het onderzoeken waard.
De Bankier

De Bankier

Aan de Spoorlaan, midden in het centrum van Tilburg, wordt momenteel druk gewerkt aan de bouw van De Bankier. Deze in het oog springende toren bestaat uit 23 verdiepingen en wordt 76 meter hoog. De toren op zich is al een blikvanger, met als absoluut topstuk een tweetal schitterende penthouses met een zeer royaal terras. Alle overige appartementen (huur en koop) zijn tussen de 50 en 200 m² groot.

Vorig jaar april zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Onze vaste fotografe Jacoline Timmermans brengt vrijwel elke week een bezoek aan de bouwplaats om de bouwvorderingen in beeld te brengen.

Nieuwe regels en wetgeving in 2022

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe wet- en regelgeving voor (toekomstige) woningeigenaren. De belangrijkste aanpassingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De maximale koopsom voor een hypotheek met NHG dient € 355.000,- te zijn. De enige uitzondering is wanneer de koopsom meer bedraagt, maar de taxatiewaarde lager of gelijk is aan € 355.000,-. Het bedrag kan verhoogd worden indien er energiebesparende voorzieningen (zonnepanelen, isolatie e.d.) worden aangebracht. De maximale hypotheek met NHG bedraagt in dat geval € 376.300,-.

Om een hypotheek met NHG te krijgen, worden door NHG kosten in rekening gebracht. Dit jaar bedragen deze kosten 0,6% over het hypotheekbedrag.

Energielabel bij verkoop en verhuur

Bij elke uiting (Funda, sociale media, krant e.d.) van een te koop of te huur staande woning, dient het definitieve energielabel vermeld te worden. Ontbreekt dit, dan bedraagt de boete € 435,-.

Hypotheek

De hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd. Dit jaar is de belastingaftrek nog 40% vanaf een belastbaar inkomen van € 69.398,- of meer. Volgend jaar is de aftrek (onafhankelijk van het inkomen) voor iedereen circa 37%.

Het eigenwoningforfait daalt naar 0,45% voor woningen met een WOZ-waarde van minder dan € 1.130.000,-. Is de waarde hoger, dan blijft dit 2,35%.

Per 1 april schrijft het BKR alle nieuwe private lease autocontracten in voor 100%. Dit was voorheen circa 65%. Dit betekent dat personen die een private leasecontract hebben minder kunnen lenen voor een hypotheek.

Veiligheid

Vanaf 1 juli van dit jaar wordt het verplicht om op iedere verdieping een rookmelder te hangen. Bij nieuwbouw was dit al verplicht, maar per 1 juli a.s. geldt dit dus ook voor bestaande woningen.

Huur en verhuur

De huurprijs voor een sociale huurwoning mag maximaal € 763,47 zijn bij aanvang van de huurperiode. Concreet betekent dit dat deze woningen niet voor meer verhuurd mogen worden en dat alleen huurders van woningen die binnen deze categorie vallen in aanmerking komen voor huurtoeslag. De huren van deze woningen zijn door de overheid bevroren tot en met 1 juli 2022. De mogelijke verhoging per 1 juli a.s. moet nog bekend worden gemaakt door de overheid.

Valt een woning in de vrije sector dan mogen die huren dit jaar per 1 juli met maximaal 3,3% (inflatie + 1%) worden verhoogd. Dit geldt ook als er in de huurovereenkomst een hoger percentage staat. Deze regeling (inflatie + 1%) geldt ook voor de verhoging in 2023.

Opkoopbescherming

Om woningzoekenden meer kans te geven op een betaalbare koopwoning kunnen gemeenten een opkoopbescherming invoeren. Dit betekent dat woningen alleen gekocht kunnen worden als de koper er ook daadwerkelijk gaat wonen. De gemeente Tilburg is momenteel bezig om dit ook voor (delen) van Tilburg in te gaan voeren.
Skyscraper in Tilburg

De woningmarkt in Tilburg

Het aanbod te koop staande woningen in de gemeente Tilburg is opnieuw afgenomen. Dit blijkt uit de woningmarktcijfers van het vierde kwartaal 2021 van de NVM.

In het vierde kwartaal zijn er 377 woningen verkocht. Dat is circa 34% minder ten opzichte van een jaar eerder (landelijk is dit 24%). Het te koop staande aanbod aan het eind van het vierde kwartaal 2021 is nog slechts 228 woningen, 13% minder dan een jaar geleden (landelijk 33%). De druk bij woningzoekenden blijft daarmee onverminderd hoog.

De toegenomen schaarste leidt opnieuw tot forse prijsstijgingen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het vierde kwartaal van 2021 naar € 393.000,-. Dit is een stijging ten opzichte van het vierde kwartaal 2020 van 24%.
NVM-voorzitter Onno Hoes: “Woningbezitters zetten hun woning niet te koop zonder uitzicht op een andere passende woning. We constateren dat de oplevering en realisatie van nieuwbouw stagneert.

Dus stokt de doorstroming en loopt de markt vast. De focus op een ruimer woningaanbod is cruciaal. Daarom moeten we ook de nieuwbouw snel op gang krijgen. Dan komt de doorstroming op de woningmarkt op gang. Als NVM zetten we ons elke dag in om consumenten te voorzien van wooncomfort en woongenot.

Lana Gerssen, NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen en praktiserend makelaar: “We zitten in een vicieuze cirkel in de huidige markt. De doorstroming stokt door te weinig aanbod en de krapte jaagt de prijzen op. Een tweedeling in de maatschappij ligt op de loer waarbij woningbezitters en woningzoekers meer en meer tegenover elkaar komen te staan.

De lage rente, de overwaarde op bestaande woningen, de spaartegoeden en het vertrouwen in de economie leiden gemakkelijk tot hoge biedingen en prijzen. Het wijzen en verwijten steekt al de kop op. Senioren worden er op aangesproken dat ze niet willen verhuizen. Dat is te gemakkelijk. Er is domweg geen passend aanbod voor deze doelgroep. Dit remt het op gang brengen van een keten van huizen die te koop komt. Ik zie hier een duidelijke rol voor onze leden.

Het gaat om de essentie van ons vak: vraag en aanbod en een koper en verkoper samenbrengen. Als lokale en regionale experts brengen we de vraag in kaart. Zo helpen we de overheid, lokaal en regionaal, bij hun vraagstukken over het woonbeleid. Bouwen op maat, doorstroming in gang zetten en zo het juiste én grotere aanbod beschikbaar maken. Dat komt ook ten goede aan de betaalbaarheid van woningen. Niet langer wachten maar samen oppakken én doorpakken. Dat is wat kopers en verkopers verwachten".
mail-footer-2
Email Marketing Powered by MailPoet